Bachelorscriptie

In mijn bachelorscriptie heb ik een verkenning gedaan naar de effecten van destijds nog te bouwen woningen in de Zuidplaspolder en het effect op de vervoersvraag in de regio. Deze pagina zal later worden geupdate.