Projecten

Naast mijn werk doe ik als hobby enkele dingen die je projecten zou kunnen noemen.

Dawnlight.nl

Een van de projecten is Dawnlight.nl.  Het idee achter dit project heb ik jaren terug ontwikkeld met een vriend. Er staat nog veel te gebeuren bij dit project. Op het moment is het voornamelijk een website waarop ik interessante en “andere” vormen van kunst onder de aandacht probeer te brengen en mijn eigen werk op post. Ik probeer mensen te mobiliseren om eens iets anders uit te proberen. Je hoeft echt niet ergens heel goed in te zijn om iets te proberen. Het koppelen of in elkaar verwerken van verschillende technieken/kunstvormen is een leuke bezigheid. Je moet het alleen durven!

 

Crélent.nl

Dit is een project dat los staat van Dawnlight, maar er wel deels mee te maken heeft. Op het moment ben ik daar achter de schermen flink mee bezig. Het is, vind ik, een erg interessant project dat echt uitdagingen biedt. Binnen Crélent zet ik een hobbygroep op waarbij (jong)volwassenen gratis of bijna gratis (een bijdrage voor de koffie en thee) terecht kunnen om zich creatief te uiten op een vast moment in de week. Ik ben nu bezig met het inventariseren of de locatie die ik op het oog heb geschikt is voor het doel. Vervolgens zal ik beginnen met het kenbaar maken van het initiatief en het opstarten van de bijeenkomsten.